Probeer ook eens iets anders

Het is een tijd van delen. Probeer zowel online als fysiek hierin mee te gaan. Dat betekent dat je niet alleen goedkoper moet met je producten, maar ook dat je iets extra’s probeert te doen. Denk bijvoorbeeld eens aan allerlei acties voor het goede doel. Je kunt die zelf opzetten of je kunt je met je onderneming ergens bij aansluiten. Met een beetje geluk kom je nog in de publiciteit ook. Wat je weer gratis reclame en meer leads oplevert. Terwijl je ook nog eens wat van je vaste klanten heel geluk maakt met je actie. Zo kweek je veel goodwill die zich later weer uitbetaalt.

Content laat de kachel branden
Vergeet ook je content strategie niet aan de decemberdrukte aan te passen. Door je een beetje in te leven in je klanten kun je vast wel met wat leuke berichtjes op je blog of sociale media-kanalen komen. Dit wordt altijd gewaardeerd. Probeer al je creativiteit erin te stoppen en begin al vroeg met de planning. Het werk wat je erin stopt zal zich zonder twijfel uitbetalen op het moment van uitvoering. Door met goede content te komen laat je zien dat je nadenkt over waar je mee bezig bent en hoe dit aansluit op de maatschappij waar je in zit.

Ook je advertentiecampagne hoort bij je strategie
Vergis je niet, ook je AdWords advertenties moeten met de tijd van het jaar meegaan. Dat betekent dus dat je tijdig moet gaan nadenken welke acties je in december gaat doen en dat je deze ook klaar moet zetten. Je kunt de campagne zelfs combineren met andere onderdelen van je strategie die je speciaal voor het laatste kwartaal hebt ontwikkeld, bijvoorbeeld een sitelink die hierop van toepassing is. Bedenk je ook of er misschien opties in de advertenties zitten die je normaal niet gebruikt maar die juist in deze periode wel heel erg goed van pas kunnen komen voor jou als ondernemer.

Je verschillende soorten winkels
Je kunt je strategie op verschillende niveaus toepassen. Dit is zelfs sterk aan te raden. Let erop dat je Google Shopping hier ook in meeneemt. Loop alle opties even langs om ze goed aan te passen aan je actieperiode. Dit levert je gegarandeerd onverwachte meevallers op. Pas daarnaast je webwinkel en, indien je die hebt, fysieke winkel aan de maand december aan. Richt je etalage anders in, ga wat eerder open en wat later dicht en voer je online acties ook door in de winkel. Dit heeft ook nog eens als voordeel dat je er bewuster mee bezig bent omdat je middenin de feestmaand staat.

Denk aan je medemens
De feestdagen zijn het uitgelezen moment om eens te investeren in alle partijen waar je mee te maken hebt tijdens je ondernemerschap. Of dit nu je klanten, personeel, leveranciers, accountant of andere relaties zijn. Geef eens iets weg en stap eens op ze af. Door dat kleine stapje extra kun je volgend jaar grote sprongen vooruit maken. Relatiebeheer in december is al vele jaren een beproefde techniek voor succesvol ondernemerschap gebleken. Dit verhoogt je zichtbaarheid. En bovendien is het ook gewoon fijn om te laten weten dat je aan de mensen om je heen denkt.

Probeer ook eens iets anders