Werkwijze

1.Kennismakingsgesprek

Voor WebniQ is het erg belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de opdrachtgever. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat nou de precieze wensen zijn van de opdrachtgever. Hiervoor is het nodig een gesprek te houden omdat de opdrachtgever dan het een en ander nader kan verklaren.

2.Offerte

Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt een offerte opgesteld. In deze offerte wordt alle verkregen informatie met betrekking tot wensen en technische details verwerkt. Een ondertekende offerte (in tweevoud) wordt gezien als bevestiging van de opdracht. Op alle offertes zijn de algemene voorwaarden van WebniQ van toepassing. De voorwaarden van WebniQ kunt u hier downloaden.

3.Ontwerp en concept

Tijdens het ontwikkelen van het concept wordt een visuele presentatie voorbereid. Deze zullen als voorstel worden gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zijn of haar mening geven, een eventuele voorkeur uitspreken of suggesties doen. Na nader overleg wordt dan een keuze gemaakt en dit concept wordt verder aangepast en uitgewerkt.

4.Realisatie

Als er een website gemaakt wordt, zal deze na goedkeuring van het concept, technisch ontwikkeld worden. Als het nodig is gebeurd dit met een CMS (Content Management System). Wanneer er drukwerk verzorgd moet worden, kan WebniQ het gekozen ontwerp drukklaar maken en versturen naar de drukkerij. WebniQ is betrokken bij het hele proces van drukwerkbegeleiding.

5.Nazorg en beheer

Na oplevering van het uiteindelijke product kunt u blijven rekenen op WebniQ. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent en ook tevreden blijft. We denken graag met u mee, zodat u ook in de toekomst op ons rekent.

Werkwijze
3.7 (74.74%) 19 votes